Sonya – Svenska

Välkommen till hemsidan för CommunicAID – språkkonsult, översättnings- och skrivbyrå. Detta är en sammanfattning av innehållet på de engelska sidorna. Närmare information finns på de engelska sidorna, eller kontakta mig, Leslie Walke (070-495 1446, leslie@communicaid.se). Ta gärna kontakt för en förutsättningslös pratstund om era eventuella språkbehov.

CommunicAID grundades 1999. Jag har bott i Sverige sedan 1980. Efter 20 år som lärare, inklusive två år som rektor på en internationell skola i Sverige, blev jag språkkonsult på heltid 1999. Jag är fullvärdig medlem av SFÖ, Sveriges Facköversättarföreningen.

Tjänster och uppdrag

Mina tjänster omfattar copywriting, översättning (svenska, danska, och norska) till engelska, men andra språk kan ordnas), språkgranskning, samt korrekturläsning.

Inget skrivuppdrag är för litet eller för stort. Uppdragen hittills har varierat från korta annonstexter till rapporter och böcker på över 50 000 ord. Exempel på texter som CommunicAID har hjälpt till att producera de senaste åren är:

• Affärsdokumentation

• Marknadsmaterial

• Webbmaterial

• Läromedel

• Annonstexter

• Miljörapporter

• Läkemedel- och medicinska texter

• Böcker (Hydrogeologi, Nordiska språk, Skuleskogens nationalpark, Spårhundar)

• Artiklar till kundtidningar och övriga journalistiska texter

• Nyhetsbrev och pressmeddelanden

• Produktblad

• Forskningsprogram

• Årsredovisningar

• Juridiska dokument

• Tekniska rapporter och manualer

• Turistmaterial och skyltar

• Akademiska texter, bl.a. avhandlingar, artiklar, ansökningar

• Populärvetenskapliga texter

Samarbetspartner

Jag samarbetar gärna med partners, såsom översättnings- och reklambyråer, vid speciella projekt. Ta gärna kontakt med mig om ni har ett koncept eller ett projekt där jag eventuellt kan bidra med mina tjänster.

Kunder

Mina kunder består av företag, organisationer, översättnings- och reklambyråer, ideella föreningar, myndigheter, forskningsinstitut, akademiska institutioner och individer. Nedan följer ett axplock med kommentarer och rekommendationer från några av uppdragsgivarna:

Vi har haft flera översättningsuppdrag hos Leslie Walke, både mindre och större. Senaste var ett mycket omfattande arbete med att översätta en bok, Sweden Underground, (208 sidor) till engelska under tiden själva boken skrev på svenska. Språket hade en tekniskt inriktning som krävde både sakkunskap och förståelse för området Bergmekanik. Uppdraget innefattade utöver översättningen en redaktörsroll, för att ge boken en språklig helhet och flyt. Leslie var ett stort stöd under den långa produktionstiden och var ständigt lyhörd för våra önskemål.
Leslie har också översatt två verksamhetsberättelser, ett forskning- och utvecklingsprogram samt boken Hydrogeologi för Bergbyggare  (167 sidor). Texterna har mestadels varit geotekniska och vi har varit mycket nöjda med resultatet. Samarbetet har varit utmärkt och jobben alltid levererade i tid. Det har varit tryggt att lämna jobben till Leslie då vi som kund fått gehör för varje uppdrags specifika slag. Leslie Walkes översättningar är noggranna och genomtänkta, inget görs förhastat eller slarvigt. BeFo kan varmt rekommendera flera att anlita CommunicAID.
Eva Friedman, Kanslichef, BeFo, Stiftelsen Bergteknisk Forskning

Leslie Walke har hjälpt Future Forests med att översätta populärvetenskapliga texter om skogsbruk och naturresursförvaltning. Leslie är en snabb och skicklig översättare, hanterar fackspråk med precision och kan också vara kreativt bollplank när det handlar om saker som rubriksättning, som kräver extra känsla för de olika språkens valörer. Han är dessutom väldigt trevlig att ha kontakt med.
Annika Mossing, Kommunikatör, Future Forests, SLU

Jag har samarbetat med CommunicAID under ca 10 år för språkgranskning av vetenskapliga artiklar. Den främsta anledning till detta långa samarbete är extremt snabba leveranser av god kvalitet. Jag uppskattar även den personliga relationen som Leslie Walke erbjuder och små grammatiska kommentarer som får mitt eget språk att utvecklas.
Claes Andersson, Universitetslektor, Malmö högskola

Jag har under flera år anlitat CommunicAID för språkgranskning av vetenskapliga artiklar publicerade i internationella tidskrifter med peer-review inom ämnesområdena psykologi, biologi och teknik. Leslie är lyhörd för författarens behov, ger möjlighet att diskutera översättningar och ordval samt levererar alltid arbeten inom avtalad tid.
Maria Johansson, professor i miljöpsykologi, Lunds universitet

Leslie har trots ofta kort framförhållning levererat översättningar av hög kvalitet till Explit. Leslie har visat på god förståelse för våra behov och har med sin kompetens även gett oss nya perspektiv på vår egen information innan den har presenterats, vilket vi värdesätter högt.
Tomas Larsson, Marknadsansvarig, Explit AB

LRF Skogsägarna har anlitat Leslie Walke för översättning av skoglig text från svenska till engelska och för språkgranskning och justering av engelska skogstexter som vi själva skrivit. Han har, trots ibland korta varsel från oss, levererat snabbt och punktligt. För oss är det av stort värde att kunna anlita någon som har medfödd känsla för det engelska språket för denna typ av uppdrag. Vi är mycket nöjda med vårt samarbete med Leslie Walke.
LRF Skogsägarna (Forest Owners Association)

Länsstyrelsen i Västernorrlands län är förvaltare av världsarvet Höga Kusten. I kommunikation kring världsarvet och dess geologiska värden har Länsstyrelsen anlitat Leslie Walke för översättning av informationsmaterial som broschyrer och skylttexter. Leslies översättningar av både vetenskapliga texter och kortare informationstexter, är alltid väl genomarbetade och proffsiga. Leslie är alltid lyhörd för vad jag som beställare vill ha och är öppen för dialog kring texten. Leslie är effektiv och snabb trots att man ibland har en kort deadline!
Milly Lundstedt, Länsstyrelsen Västernorrland

Sedan 2010 har vi på Skogforsk anlitat CommunicAID för översättning och språkgranskning av forskningsrapporter, vetenskapliga artiklar och marknadsföringsmaterial. Vi är jättenöjda. Vi upplever att CommunicAID alltid har varit måna om att leverera texter med rätt fackuttryck. I oklara fall har det skett genom en mycket bra dialog tillsammans med forskarna på Skogforsk. Vi upplever också att bemötande alltid har varit proffsigt och leveranstiden kort.
Erik Viklund, Kommunikationschef, Skogforsk

Jag har samarbetat med Leslie Walke under snart 15 år. Anledningen till det bärande samarbetet är kvalitén i det efterfrågade arbetet, närheten till diskussion och en aldrig missad deadline. Leslie Walke har klart förbättrat språket i flera medicinska artiklar, abstracts och Power Point presentationer som jag och mina medarbetare skrivit.
Björn Axel Johansson, MD, PhD, Skånes universitetssjukhus, Malmö